Halolla päähän Raumalaista hoitajakoulutusta

Maanantaina oli Rauman kaupunginvaltuuston toinen arviointipäivä.

Tiukkaa asiaa oli odotettavissa, koska taloudesta puhutaan, mutta SAMK pudotti varsinaisen pommin.
Satakunnan ammattikorkeakoulun edustaja kertoi koulun tilanteesta ja tulevaisuudesta. Vuodesta 2014 eteenpäin koulun tulosodotukset ovat miinusmerkkiset.
Tämä johtuu pääosin kahdesta syystä; hallituksen tekemistä valtiontalouden leikkauksista sen aiheuttamasta uuden rahoitusmallin mukaisesta laskennasta. Koska tulot vähenevät seuraavina vuosina useita miljoonia on SAMK käynnistänyt talouden sopeuttamistyöt jo tänä vuonna.
Asiaan liittyy oleellisesti ammattikorkeakouluja koskeva lakiuudistus. Mikäli kyseinen lakuudistus saadaan uunista keväällä, jokainen ammattikorkeakoulu joutuu hakemaan toimilupansa syksyllä uudestaan. Kyseessä on opetusministeriön rajuin mahdollinen käytössään oleva työkalu toiminnan uudistamiseksi. Yhtään luvista ei tulla uusimaan automaattisesti, vaan koulut joutuvat perustelemaan olemassaolonsa muunmuassa talouden, alueellisen ja valtakunnallisen koulutustarpeen ja tarkoutuksenmukaisuuden perusteella. Lisäksi koulujen on oltava riittävän suuria (alkaa kuullostaa huolestuttavan tutulta)…

Edellä mainituista syistä Satakunnan ammattikorkeakoulu on tehnyt neljäntoista kohdan säästösuunnitelman, joista yksi on sairaanhoitajakoulutuksen lopettaminen Raumalla ja siirtäminen Poriin! Aivan käsittämätön ajatus jo valmiiksi sekavan sote-uudistuksen yhteyteen!
Kyseisellä menettelyllä saataisiin kuulemma 250 tuhannen euron säästöt, jotka muodostuisivat tila- ja henkilöstökustannuksista.
Paikallinen sairaanhoitokoulutus on oleellinen osa Raumalaisen terveydenhuollon jatkumoa.
Paikallinen koulutus takaa laadukkaiden ja motivoituneiden hakijoiden sijoittumisen Raumalaisen terveydenhuollon palvelukseen. Raumalla työllistetään paikallisesti koulutetuista hoitajista 60-70 prosenttia. Koulutuksen yksi olennainen osa on, että työharjoittelu voidaan suorittaa samalla paikkakunnalla, kuin missä itse koulutus tapahtuu. Tällöin ei harjoittelun takia tarvitse hakea uutta asuntoa tai kulkea pitkiä matkoja harjoittelupaikkakunnalle. Harjoittelijoiden määrä voidaan taata niin kauan kuin koulutus on paikallista – kun se tapahtuu toisaalla, ei harjoittelijoiden määrästä ole takuita. Harjoittelijat ovat toisaalta apu monessa asiassa, mutta ensisijaisesti heidän läsnäolonsa pitää henkilökunnan ammattitaidon huipussaan ja jatkuvan kehityksen yllä.
Samasta syystä monet sairaalat haluavat toimia lääkäreiden koulutuspaikkana. Työharjoittelu on myös työnantajalle loistava mahdollisuus tutustua etukäteen mahdolliseen tulevaan työnhakijaan. Kaksisataaviisikymmentätuhatta on mielestäni pieni hinta paikallisen laadukkaan terveydenhuollon turvaamisesta.

Kun valtuustosta kysyttiin, että miksei sairaanhoitokoulutusta voitaisi keskittää Raumalle, oli vastaus, että kukaan ei ole ehdottanut sellaista, mutta Raumalla ei olisi tiloja ottaa kaikkia opiskelijoita vastaan. Minun käsitykseni mukaan ei Porissakaan ole välittömästi tiloja ottaa vastaan Rauman 36-aloituspaikan opiskelijoita – ainakaan ennen kampusuudistusta. Näin herääkin epäilys, käytetäänkö koulutuksen lopettamista Raumalla keppihevosena suuremman kampuksen tekemiseen ja sitä kautta Porissa tapahtuvan sairaanhoitokoulutuksen turvaamiseen? Samoilla perusteluilla koulutus voitaisiin yhtä hyvin siirtää tänne. Rauman kampusuudistuksessa tehtäisiin varmasti ilomielin tilat suurempaa hoitajakoulutusta varten.

Varsinkin kun kukaan ei tällä hetkellä tiedä mitä sote-uudistus tuo tuollessaan on aivan absurdi ajatus lopettaa Raumalainen hoitajakoulutus. Lähikuntien kanssa pitäisi tunnustella yhteisen sote-alueen muodostusta ja onpahan välillä väläytelty ajatuksia uuden sairaalan rakentamisestakin – paikallisen koulutuksen loppuminen ei ainakaan edesauttaisi näistä asioista keskustelua.

Valtuustokokouksessa kuultiin myös erittäin hyvä pointti:
Hoitajakoulutusta Suomessa arvioidaan CLES-T laatukyselyllä. Raumalla suoritettu hoitajakoulutus sai viime vuonna suoritetuissa arvioissa valtakunnan jaetun ykköstilan. Nyt tällainen koulutus haluttaisiin lopettaa ja siirtää Poriin – joka ei kuulemma ollut se paikka, jonka kanssa ykköstila jaettiin…