Valtuustoaloite ikäihmisten kulku- ja liikuntareittien perustamiseksi

Ennusteen mukaan vuonna 2030 yli 65-vuotiaiden ikäryhmään kuuluu jo yli 26 prosenttia väestöstä eli useampi kuin joka neljäs suomalainen. Tämä tulee Rauman kaupungin huomioida myös omassa toiminnassaan, paitsi kaupunkisuunnittelussa, myös erityisesti infran suunnittelussa ja ylläpitämisessä.

Perussuomalaiset ovat aina tilaisuuden tullen tiedustelleet kuntalaisilta huomioita sekä toiveita kaupungin asioihin liittyen. Saaduissa vastauksissa on toistuvasti esitetty näkemys siitä, että esteettömyys yleisillä kulkureiteillä on huonontunut. Näennäisesti pieneltäkin vaikuttavat katukivetysten kynnykset tai reunakivet saattavat muodostaa ikäihmisille tai apuvälineitä käyttäville lähes ylitsepääsemättömiä esteitä.

On muistettava, että ikäihmisten yleisin tapaturma on kaatuminen ja että iäkkäiden ihmisten pitkäaikainen huolenpito toteutetaan nykyisin pääosin kotona tai kodinomaisessa asuinympäristössä kotihoidon, tukipalveluiden ja omaisten avun turvin. Kuntaliiton mukaan fyysisen ympäristön kehittämisen voidaankin nähdä täydentävän avohuoltoon painottuvaa palvelurakennetta. Esteetön asunnon lähiympäristö antaa iäkkäälle mahdollisuuden liikkua ja suoriutua arjestaan oman aktiivisuutensa avulla sekä asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Rauman Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Raumalle perustetaan erityisesti ikäihmisille soveltuvia, oppaisiin ja/tai tienvarteen merkittyjä, kulku- ja liikuntareittejä.
Reittien valinnassa/suunnittelussa tulee ottaa huomioon esteettömyys, riittävän lyhyiden etäisyyksien välein olevat levähdyspaikat (penkit/kaiteet), hyvä näkyvyys ja hyvä valaistus. Soveltuvia reittejä saattaa olla jo olemassa ja joitain reittejä voidaan varmasti päivittää tällaiseen käyttöön soveltuvaksi hyvin pienin muutoksin. Reittien perustaminen voidaan ottaa huomioon jo normaalin kävelyteiden kunnostustyön suunnittelun ja toteutuksen ohessa, jolloin se ei välttämättä vaadi erillistä lisämäärärahaa. Sopivien reittien
kartoittaminen voidaan puolestaan toteuttaa esimerkiksi infran kuntotutkimusten yhteydessä.

Toteutettavissa ratkaisuissa, kuten reittien sijainneissa, määrässä ja pituudessa voitaisiin konsultoida mm.ikäihmisten neuvostoa ja eri yhdistyksiä.
Tietoa reiteistä voitaisiin jakaa esimerkiksi palvelutorin kautta sekä terveydenhuollon toimipisteissä ja yhdistysten välityksellä.

Raumalla 18.6.2018
Jami Toivonen
Rauman Perussuomalaisten valtuustoryhmä