Valtuustoaloite mediakasvatus -infoista koulujen vanhempainiltojen yhteydessä

Nuoret viettävät aikaansa sosiaalisessa mediassa enenevässä määrin. Turkulaisen viestintätoimisto Viestintäliigan vuonna 2017 tekemän, 13-23 -vuotiaille kohdistetun, sosiaalisen median kyselytutkimuksen mukaan nuorten SoMe:en päivittäin käyttämä aika on jopa kahdeksan tuntia.

Huolimatta siitä, että kyse on digitaalisesta ympäristöstä, niin nuorille sosiaalinen media on paikka keskinäiselle vuorovaikutukselle ihan siinä missä mikä tahansa muukin ympäristö – niin hyvine kuin huonoine puolineen. Mannerheimin lastensuojeluliitto painottaakin, että aikuisilla on vastuu huolehtia lasten mediankäytöstä ja mediakasvatuksesta.

Uudet mediat saattavat tuoda mukanaan uudenlaisia ongelmia, joihin emme välttämättä ole osanneet varautua. Tämä saattaa johtua osittain siitä, että nopean digitaalisen kehityksen yhteydessä ei vanhemmille ehdi muodostua sellaista turvallista älylaitteiden ja sosiaalisen median käytön kulttuuria, joka voitaisiin siirtää tuleville sukupolville, koska kyseiset alustat elävät jatkuvassa muutoksessa. Turvallista digitaalisen median käyttöä tulisi kuitenkin jatkuvasti myös opettaa, ihan niin kuin mitä tahansa muitakin asioita, eikä jättää nuoria niiden kanssa yksin.

Yhteiskunnallisena toimijana koulu on tässäkin asiassa merkittävässä roolissa. Eri puolilla Suomea kouluissa onkin järjestetty satunnaisia, esimerkiksi some-painotteisia, vanhempainiltoja, mutta toiminta on harvemmin ollut säännöllistä tai koordinoitua.
Koska digitaalinen ympäristö vaikuttaa lasten ja nuorten päivittäiseen arkeen niin koulussa kuin kotonakin, korostuu kodin ja koulun välinen yhteistyö entisestään. Koulun tulisi mahdollisuuksiensa mukaan tukea myös vanhempien valmiuksia toimia kasvattajana kyseisessä ympäristössä sekä lisätä tietoisuutta mahdollisista vaaroista. 

Näin ollen esitetään, että Rauman kouluissa, erityisesti yläasteella pidettävien vanhempainiltojen yhteydessä järjestettäisiin, tarpeelliseksi katsotuin väliajoin, koulutusta/infoja mediakasvatuksesta sekä sosiaalisesta mediasta ja toimintaa koordinoitaisiin keskitetysti siten, että kaikkien koulujen oppilaiden vanhemmilla on pääsy samansisältöiseen informaatioon.

Raumalla 28.1.2019
Jami Toivonen