Valtuustoaloite paikallisliikenteen osittaisesta maksuttomuudesta

Paikallisliikenteen käyttöaste Raumalla on ollut jo pitkään verrattain huono. Samaan ilmiöön on vuosien saatossa törmätty monella muullakin paikkakunnalla, joista osa on ryhtynyt toimenpiteisiin asian korjaamiseksi.

Esimerkiksi Pieksämäki on tarjonnut peruskoululaisille maksuttomat linja-autokyydit jo syksystä 2013 alkaen. Käytäntö käynnistyi kokeiluna, jonka odotettiin alkuvaiheessa tuovan kaupungille kustannuksia, mutta nuorten lisätessä bussien käyttöä myös heidän vanhempiensa julkisen liikenteen käyttö parani, jonka myötä kasvaneet lipputulot olivat aiheutuneita lisämenoja suuremmat. Julkisen liikenteen käyttäjämäärät ovat sittemmin kaksinkertaistuneet sekä liikenneturvallisuus on lisääntynyt.

Pieksämäen menestyksellisen kokeilun myötä myös monet muut paikkakunnat ovat lähteneet kokeilemaan vastaavaa ja eräät ovat ottaneet käytännön suoraan omaksi toimintatavakseen ilman kokeiluajanjaksoa.
Pieksämäki on myöhemmin parantanut bussien käyttöastettaan entisestään ottamalla käyttöön paikannuksen, jolloin käyttäjät näkevät bussien sijainnin eikä huonon kelin sattuessa tarvitse bussia tulla liian aikaisin odottamaan.

Osittaisella maksuttomuudella voitaisiin saada tarpeen mukaan myös synergiahyötyjä. Paikallisliikennettä saattaisi olla mahdollista hyödyntää erilaisten kaupungin omien tilausajojen korvaamiseen kuten eri koulukuljetuksiin tai vaikkapa päiväkotien tekemiin retkiin, jolloin nuoret myös tottuisivat joukkoliikenteen käyttöön. Myös erilaisten palveluiden kuten uimahallin, kansalaisopiston tai seniori- ja muiden puistojen saavutettavuutta voitaisiin näin parantaa. Ilta-aikaan kohdennetulla maksuttomuudella voitaisiin puolestaan tukea lasten liikkumista harrastuksiin.

Julkisen paikallisliikenteen säilyminen on tärkeää etenkin nuorten ja eläkeläisten näkökulmasta, joilla ei mahdollisuutta oman auton käyttöön – ympäristönäkökulmia ja liikenneturvallisuutta unohtamatta.
Maksuttomuutta on Raumalla esitetty aikaisemminkin kaupungin kehittämistyöryhmä Ensiviisaiden toimesta, mutta sittemmin uudistunut liikennöintisopimus tarjoaisi kokeilun toteuttamiselle nyt tuolloista paremmat mahdollisuudet.

Näin ollen esitetään, että Raumalla käynnistetään tarvittavat selvitykset paikallisliikenteen osittaisen maksuttomuuden kokeilemiseksi, ensisijaisena kohderyhmänä koululaiset sekä vanhukset, jonka jälkeen kokeilu suoritetaan parhaaksi katsotussa laajuudessa ja mikäli kokeilun lopputulokset ovat positiiviset, siirrytään järjestelyyn pysyvästi. 

Raumalla 24.6.2019
Jami Toivonen