Valtuustoaloite ruoan sisältötietojen merkitsemisestä ja lähiruoan painottamisesta

Opetushallituksen mukaan kouluruokailun tehtävänä on muun muassa oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen sekä ruokaosaamisen tukeminen. Kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon myös ruokailun terveydellinen merkitys. Kouluruokailu on myös kasvatuksellinen työväline ja se järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti tervettä kasvua ja kehitystä edistäen. Pedagogisesta näkökulmasta kouluruokailun avulla voi johdattaa oppilaat pohtimaan esimerkiksi ruoan terveellisyyttä, laatua ja ympäristövaikutuksia ja erilaisia ruokavalioita (oph.fi).

Erilaiset ruoka-aineallergiat ja niihin liittyvät allergiset reaktiot ovat viime vuosina lisääntyneet länsimaissa – myös Suomessa. Siksikin myös tarve, erityisten ruokavalioiden lisäksi, ruokien sisältämien ainesosien tai ravintosisällön seurantaan on lisääntynyt. Allergioiden lisäksi ruoan ravintosisällön seuranta ja tarkasteleminen saattavat joissakin tapauksissa olla merkityksellistä myös sairauden hoidon kannalta.

Koska esimerkiksi kouluruokailuissa tarjotaan samoja ruokia tietyin syklein, ei nyt kyseessä olevia tietoja tarvitse selvittää kuin kerran, joten selvittämiseen vaadittava työmäärä ei ole suuri – einesten osalta tiedothan ovat varmasti jo olemassa. Käytäntö on voimassa jo monissa kunnissa ja tiedon saatavuuden parantamiseksi toiset kunnat ovat ottaneet käyttöön myös mobiilipalveluita, kuten Jamix menu joka on paikallisittain käytössä myös WinNovassa.

Kestävyysnäkökulma tulee ottaa huomioon elintarvikkeiden kilpailuttamisen ja ruokavalintojen yhteydessä. Lähiruokahankinnat tukevat sekä kotimaista että paikallista taloutta. Lähi- ja luomuruoka ovat myös ympäristöystävällisiä valintoja. Kestävyys, terveellisyys ja maittavuus yhdistyvät, kun kouluateria on valmistettu myös mahdollisimmat pitkälti kotimaisista raaka-aineksista. Rauman ja erityisesti satakunnan alueella on useita elintarviketuottajia. Siksi onkin tärkeää, että luomu- ja lähiruokaa suositaan julkisissa ruokapalveluissa.

Näin ollen esitetään, että:
1. Raumalla käynnistetään tarvittavat selvitykset ja toimenpiteet ruokien sisällön/ravintosisällön selvittämiseksi ja nähtäville merkitsemiseksi siten, että tietoa tarvitsevat pääsevät siihen helposti käsiksi.
2. Ruokahankinnoissa, -valinnoissa ja hankintaan liittyvissä kilpailutuksissa painotettaisiin enenevissä määrin, hankintalain puitteissa olevien mahdollisuuksien mukaan, erityisesti paikallista lähiruokaa – kestävyysnäkökulma huomioon ottaen. Harkinnan mukaan myös ruoan alkuperä voidaan saattaa tietoa haluavien saataville kohdan 1 mukaisesti.

Raumalla 27.1.2020
Jami Toivonen