Ryhmäpuheenvuoroni kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.11.2016.

Rauman kaupungin talousarvio- ja taloussuunnitelmaa 2017-2019 kuvataan suunnitelmassa sanalla muutos.money
Sana on kieltämättä kuvaava, mutta kaikkien näiden sopeutusten keskellä voitaisiin puhua myös selviytysmistarinasta.
Emme ole tilanteessa jossa olisimme voineet, tai voisimme nytkään, pohtia lisäyksiä vaan energiamme on kulunut sen selvittämiseksi, mitä voisimme tehdä paremmin, tai tehokkaammin, tai ylipäätään toisin, jotta voisimme nykyisen palvelutasomme säilyttää.
Markka-ajan henkeen voisi todeta, että pennin venyttäminen on tullut tämänkin vuoden aikana tutuksi.
Kuntalaisen näkökulmastakaan ei herkkua ole kaupungin taholta ollut tarjolla, sillä lihavien vuosiemme jälkeen jäljelle on jäänyt enää vain välttämätön, josta olemme yrittäneet kaikin tavoin pitää kiinni.

Tämäkään vuosi ei ole ollut helppo, eivätkä ole olleet sen aikana tehdyt päätöksetkään. Rajallisten varojen myötä on jouduttu tekemään ikäviäkin intressivertailuja – lisäykset yhtäälle, ovat pois toisaalta.
Niiden päätösten takana on kuitenkin ollut tavoite ja pyrkimys noususuhdanteiseen tulevaisuuteen ja sitä kautta kaikkien kuntalaisten parempaan arkeen sekä heistä huolehtimiseen. Vain aika näyttää, ovatko tehdyt päätökset olleet oikeita.

Näihin ikäviin päätöksiin on kuulunut myös se, että tavoitellessamme talouden tasapainoa ja välttämättömimpien palveluiden ylläpitämistä, olemme selviytymistarinassamme joutuneet käymään myös työntekijöidemme kukkarolla.
Rauman Perussuomalaisten valtuustoryhmä haluaakin kiittää Rauman kaupungin työntekijöitä, sillä kaupungin talouden tasapainotukseen osallistuminen tilanteessa, jossa talousahdinko näkyy muutoinkin monen työntekijäperheen käytännön arjessa, on asia, johon ei pidä suhtautua kevyesti vaan todellakin suurella sekä nöyrällä kiitoksella, jonka he ansaitsevat.

Tehdyt sopeutukset ovat koetelleet työntekijöidemme muutoinkin. Kun yritetään suoritua samoista töistä vähemmällä henkilökunnalla, vaikka asioita uudella tavalla tekisimmekin, on ymmärrettävää, että jaksaminen voi olla koetuksella. Myös uudistuksiin sopeutuminen ottaa aikansa niin työntekijöitä kuin kuntalaisiltakin. Tästä syystä haluamme kiittää myös kuntalaisia, joilla on riittänyt ymmärrystä parhaansa vaikeassa tilanteessa tekevää henkilökuntaamme kohtaan.

Kiitos!