Valtuustoaloite kuntoportaiden rakentamiseksi

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntien perustehtävä. Kunta voi edistää alueen elinvoimaa sekä hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua edistämällä kuntalaisten hyvinvointia suunnitelmallisesti ja aktiivisesti – liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet ovat oleellinen osa tätä työtä.

Useissa kunnissa ympäri Suomen on viime vuosina rakennettu kuntoportaita, jotka ovat saavuttaneet suuren suosion. Portaiden rakentaminen ei ole kustannuksiltaan iso investointi ja oikein toteutettuna niitä voivat käyttää kaikenikäiset ja –tasoiset urheilijat sekä ketkä tahansa muutkin.
Parhaiten kuntoportaiden sijoituspaikaksi sopisi korkeuserojensa ja keskeisen sijaintinsa puolesta vesitorninmäki, jonka maa-alueen kaupunki omistaa. Portaat olisi mahdollista sijoittaa alueella joko vesitornin länsi- tai pohjoispuolelle. Oikeanlaisella sijoittelulla ja toteutuksella portailla voisi olla myös matkailua edistävä vaikutus.

Maksuttomia kuntoilumahdollisuuksia tai alueiden liikuntapuistomaisuutta olisi tulevaisuudessa mahdollisuus laajentaa ja sitä kautta voidaan entisestään madaltaa liikkumisen kynnystä – vesitorninmäki tarjoaisi puitteet myös tähän.
Lisäksi tällaista mahdollisuutta voitaisiin hyödyntää läheisen Hj. Nortamon koulun liikunnan opetuksen yhteydessä.
Portaiden sijoittelun, mallin ja muiden ominaisuuksien päättämisessä voitaisiin tehdä yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen ja eri yhdistysten kanssa.
Porrashankkeen toteutuksessa, kuten rakentamisessa ja sijoitusalueen valmistelussa voitaisiin hyödyntää tarvittaessa myös kaupungin kesätyöläisiä, nuorten työpajaa tai vaikkapa paikallisia yhdistyksiä esimerkiksi vastikkeellisen avustuksen muodossa.

Näin ollen esitetään, että Raumalla käynnistetään hanke kuntoportaiden rakentamiseksi – ensisijaisena sijoitusvaihtoehtona vesitorninmäen alue.

Raumalla 24.4.2017
Jami Toivonen