Valtuustoaloitteeni 28.10.2013

Tuki-Arenan edustalla oleva sorapinnotteinen paikoitusalue on todella huonokuntoinen, eikä asian korjaamiseksi näyttäisi tapahtuvan mitään. Alue muistuttaa olemukseltaan enemmän sotatanteretta kuin paikoitusaluetta.
Piha on täynnä kuoppia, joiden syvyys on pahimmillaan parisenkymmentä senttiä.

Kulkua Tuki-Arenan tai Lähdepellon alueille ei ole erotettu toisistaan vaikka kummankin kohdalla omat tieliittymät on. Tästä syystä monet Lähdepellon alueelle kulkevat tai sieltä lähtevät ajavat Tuki-Arenan edustan läpi. Tuki-Arenan edustan paikoitusaluetta käyttävät ajoittain myös Lähdepellon urheilualueella kävijät.

Tuki-Arenalla on myös koululaisvuoroja, joihin on kaupungin koululaisilla vapaa pääsy, eli liikennettä kyseisellä paikoitusalueella riittää myös Lukon oman junioritoiminnan lisäksi.
Voitaneen siis puhua yleisesti käytössä olevasta paikoitusalueesta.

Kyseisen alueen valaistus on myös varsin puutteellinen. Koska alueella liikkuu paljon lapsia, usein tummissa vaatteissa, ei valaistuksen merkitystä pimeänsateisella rannikkoalueella tarvinne paljoa perustella.

Esitämme, että Rauman kaupunki selvittää kyseisen paikoitusalueen hallintosuhteet ja ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin alueen kuntoon saattamiseksi ja siinä ylläpitämiseksi – kuului käytännön toteutusvastuu sitten mille taholle tahansa. Edelleen esitämme, että alueen valaistuksen riittävyys tarkastetaan ja saatetaan tarvittaessa sille kuuluvalle tasolle.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Jami Toivonen