Aloite interaktiivisesta kaupunkikartasta

Erilaisia kaupunkikarttoja on ollut käytössä maailmalla ja Suomessakin jo pitkään. Suurimmaksi osaksi kartat ovat kuitenkin keskittyneet lähinnä yritysten sijainti- ja aukiolotietoihin tai muuhun vastaavaan yleisinfoon, mutta esimerkkejä laajemmistakin toteutuksista on.
Esimerkiksi Göteborgissa on käytössä interaktiivinen kaupunkikartta nimeltään Min Stad, jota markkinoidaan kaupungin “digitaalisena ilmoitustauluna”. 

Min Stad -palvelussa voi tehdä mm. korjausehdotuksia/aloitteita, kertoa omia kokemuksia tai tarinoita johonkin kaupungin sijaintiin liittyen, infota hyvistä kuntoilureiteistä, ajanviettomahdollisuuksista, lukea tulevista kaupungissa tehtävistä hankkeista, historiikistä jne. Palveluun lisättyjä tietoja voidaan myös käyttää kaupungin kehittämisessä ja markkinoinnissa. Erona muihin kaupunkikarttoihin tai infosivustoihin, kuten visitrauma tai kissmyturku, on interaktiivisuus, jota mahdollistaa käyttäjän osallistamisen.

Etenkin korona-aikana lähimatkailu ja oman ympäristön aktiviteettien hyödyntäminen on lisääntynyt merkittävästi ja siten myös tietoisuuden tarve paikallisista tapahtumista tai mahdollisuuksista on kasvanut entisestään paitsi matkailun saralla myös kaupungin asukkaiden kesken. Interaktiivisella kartalla olisi myös mahdollista täydentää jo olemassa olevia palveluita, kuten karttapohjaan liitettyä palautejärjestelmää tai matkailun erilaisia opaspalveluita.

Interaktiivinen kartta tarjoaisi niin kuntalaisia, matkailijoita kuin kaupunkiorganisaatiotakin palvelevan visuaalisen johdonmukaisen väylän tiedon hakemiselle tai esim. menovinkeille, mutta myös sisällöntuotannolle ja palautteen antamiselle, koskien haluttua kaupunkiympäristöä – ilman käyttäjän tarvetta raivata itseään nettisivuviidakon läpi. Osallistavana, ja tiedot yhteen karttapohjaan kokoavana, palvelu voisi olla edelläkävijä Suomen kuntakentällä.

Edellä kerrotun pohjalta esitetään, että Rauman kaupungin internet-sivuille luotaisiin interaktiivinen ja kaupunkilaisia osallistava karttapalvelu, paikallisia tarpeita mukaillen.

Raumalla 31.5.2021

Jami Toivonen
Rauman Perussuomalaisten valtuustoryhmä